top of page

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige GGZ, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De Praktijk voor Psychotherapie  E.C.Koks beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Privacystatement
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De praktijk van  Elske Koks voldoet aan de daarin gestelde eisen. Het privacystatement van de praktijk vindt u hier.

bottom of page