top of page

Kosten en vergoeding
Op dit moment zit psychotherapie in het basispakket van uw zorgverzekering; de kosten worden geheel of grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar met uitzondering van het eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten van uw psychotherapie moet u een verwijsbrief hebben van uw huisarts.

Met ingang van 1 januari 2022 is het vergoedingssysteem van de GGZ gewijzigd: Er wordt niet langer gewerkt met DBC's waarbij er per traject (per jaar) werd afgerekend, maar nu gebeurt dit in het zorgprestatiemodel per sessie (de zorgprestatie, waaraan een bepaald tarief is verbonden), per keer dus, waarbij de meeste behandelaars een keer per maand de sessies van die maand bij uw zorgverzekeraar zullen declareren.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt ieder jaar maximumtarieven vast op basis van de door hen berekende kostprijs. De NZA tarieven van dit jaar vindt u hier. Het door mevrouw E.C.Koks in rekening gebrachte tarief voor zelfbetalers en no-show vindt u hier.
Voor mevrouw E.C.Koks gelden de tarieven Ambulant kwaliteitsstatuut II, beroep klinisch psycholoog.


Behandelaars in de GGZ kunnen jaarlijks contracten afsluiten met de verschillende zorgverzekeraars zodat ze de declaraties rechtstreeks in kunnen dienen. De Praktijk voor Psychotherapie E.C.Koks heeft voor dit jaar contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Kijk voor meer informatie over het zorgprestatiemodel op de website van de LVVP.

bottom of page