Kosten en vergoeding
Op dit moment zit psychotherapie in het basispakket van uw zorgverzekering; de kosten worden geheel of grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar met uitzondering van het eigen risico (dit bedraagt in 2018 385 Euro). De huisarts verwijst u voor Basis GGZ (kortdurend, max. 12 sessies) of Specialistische GGZ (langerdurend, voor ernstiger problematiek, dit gaat per jaar); in beide gevallen komt de nota achteraf of uiterlijk na een jaar. De maximale GGZ-tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Psychotherapeuten kunnen jaarlijks contracten afsluiten met de verschillende zorgverzekeraars zodat ze de declaraties rechtstreeks in kunnen dienen. De Praktijk voor Psychotherapie E.C.Koks heeft voor 2018 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Voor meer informatie over de soorten behandeling en de vergoeding ervan kunt u ook kijken op de website van de LVVP (www.lvvp.info  op het gedeelte voor clienten).