top of page
GZ - en Klinisch Psycholoog BIG nr.69050487425
Psychotherapeut BIG nr.89050487416
KvK nr.08196452

Van Boetzelaerlaan 136
2581 AX Den Haag
06-29397725


 ​
 
SERVICES

Behandelaanbod
De praktijk biedt behandeling in de Basis GGZ en de Specialistische GGZ aan volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen (vanaf 65 jaar). Het betreft individuele psychotherapie in het Nederlands en ook in het Engels.

Individuele psychotherapie
. psychodynamische, inzichtgevende psychotherapie
. Dynamic Interpersonal Therapy
. aandachtgerichte cognitieve therapie


Problematiek
De praktijk richt zich op de behandeling van de volgende klachten:

. angst -en stemmingsstoornissen
. persoonlijkheidsproblematiek 
. rouwproblematiek
. burnout en werkgerelateerde problematiek

separatieproblematiek en echtscheidingsproblematiek 

Aanmelding 
Na verwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts of specialist kunt u zich via de praktijktelefoon aanmelden. Als er sprake is van een wachttijd hoort u dat ook op de voicemail van de praktijktelefoon (06-29397725).
Een verwijsbrief van uw huisarts is verplicht voor de vergoeding. Neem de verwijsbrief alstublieft mee naar het eerste (intake) gesprek.

Intake
Tijdens de intakegesprekken worden uw klachten en problemen geïnventariseerd, en wordt met u besproken en overlegd of psychotherapie in de vorm die Elske Koks kan bieden daarbij zou kunnen helpen. Mocht daarbij blijken dat behandeling via een andere therapievorm effectiever zou kunnen zijn dan kan Elske Koks u in overleg doorverwijzen naar een collega, of u terugverwijzen naar uw huisarts. Vragenlijsten en de afname van tests maken deel uit van de intake. Een vragenlijst die zal worden afgenomen is de Honos+ vragenlijst. In deze vragenlijst gaat het om zorgvraagtypering (dat is een belangrijk begrip vanuit het huidige vergoedingssysteem, het zorgprestatiemodel): met behulp van deze vragenlijst wordt een inschatting gemaakt van de zwaarte van de problematiek van de cliënt. Na het voltooien van de intake schrijft Elske Koks een intakeverslag (met daarin onder andere de diagnose en het behandelvoorstel); dit verslag zal ze met u bespreken. Als u akkoord bent met het behandelvoorstel wordt er gestart met de behandeling. In de loop van de behandeling zullen er regelmatig (minimaal 1 keer per jaar) evaluaties plaatsvinden, waarbij opnieuw tests
worden afgenomen en de Honos+ zal worden ingevuld.
Als u akkoord bent met het behandelplan wordt gestart met de behandeling.

Our work
ABOUT US

Over Elske Koks 

Elske Koks (1962) heeft psychologie gestudeerd aan de universiteit van Leiden. Na deze studie heeft zij enkele jaren in de Engelse geestelijke gezondheidszorg gewerkt bij de polikliniek van een psychiatrisch ziekenhuis. Vervolgens heeft zij in Nederland de beroepsopleiding tot psychotherapeut gedaan (met als hoofdrichting psychoanalytische psychotherapie bij volwassenen); in dit kader was zij zes jaar verbonden aan de RIAGG Arnhem. Sinds 2000 heeft zij een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk, eerst in Apeldoorn en in Epe, en sinds 2009 maakt haar praktijk deel uit van het samenwerkingsverband Boetzelaer 136, een samenwerkingsverband van psychologen, psychotherapeuten en psychiaters gevestigd op de Van Boetzelaerlaan 136 te Den
Haag (www.boetzelaer136.nl).

Contact

Van Boetzelaerlaan 136
2581 AX Den Haag
www.eckoks.nl


Voor vragen naar aanleiding van de website of eventuele aanmelding kunt u contact opnemen via de praktijktelefoon:

06-29397725

CONTACT
bottom of page