GZ - en Klinisch Psycholoog BIG nr.69050487425
Psychotherapeut BIG nr.89050487416
KvK nr.08196452

Van Boetzelaerlaan 136
2581 AX Den Haag
06-29397725


 ​
 
 

Aanmelding 
Na verwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts of specialist kunt u zich via de praktijktelefoon aanmelden. Als er sprake is van een wachttijd hoort u dat ook op de voicemail van de praktijktelefoon (06-29397725).
Een verwijsbrief van uw huisarts is verplicht voor de vergoeding. Neem de verwijsbrief alstublieft mee naar het eerste (intake) gesprek.

Intake
Tijdens de intakegesprekken worden uw klachten en problemen geinventariseerd, en wordt met u besproken en overlegd of psychotherapie in de vorm die Elske Koks kan bieden daarbij zou kunnen helpen. Mocht daarbij blijken dat behandeling via een andere therapievorm effectiever zou kunnen zijn dan kan Elske Koks u in overleg doorverwijzen naar een collega, of u terugverwijzen naar uw huisarts. Vragenlijsten en de afname van tests maken deel uit van de intake. Indien er besloten wordt om met een behandeling te starten, zal Elske Koks een behandelplan opstellen (met daarin onder andere de diagnose en het behandelvoorstel) dat ze met u zal bespreken. Als u akkoord bent met het behandelplan wordt gestart met de behandeling.

 
 

Over Elske Koks 

Elske Koks (1962) heeft psychologie gestudeerd aan de universiteit van Leiden. Na deze studie heeft zij enkele jaren in de Engelse geestelijke gezondheidszorg gewerkt bij de polikliniek van een psychiatrisch ziekenhuis. Vervolgens heeft zij in Nederland de beroepsopleiding tot psychotherapeut gedaan (met als hoofdrichting psychoanalytische psychotherapie bij volwassenen); in dit kader was zij zes jaar verbonden aan de RIAGG Arnhem. Sinds 2000 heeft zij een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk, eerst in Apeldoorn en in Epe, en sinds 2009 maakt haar praktijk deel uit van het samenwerkingsverband Boetzelaer 136, een samenwerkingsverband van psychologen, psychotherapeuten en psychiaters gevestigd op de Van Boetzelaerlaan 136 te Den
Haag (www.boetzelaer136.nl).

 

© 2018 by Elske Koks